duminică, 4 august 2013

PROIECT CULTURAL 2013: SUBCETATE, UN SECOL DE ISTORIE ÎN IMAGINIAducem mulţumiri consătenilor pentru înţelegere şi sprijinul acordat în realizarea arhivei de fotografii şi documente, iar prietenilor Asociaţiei Culturale „Dobreanu”, Consiliului Local Subcetate şi Consiliului Judeţean Harghita pentru realizarea proiectului de tipărire a acestei cărţi-album. 

    Cartea „Subcetate. Un secol de istorie în imagini” de Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu se înscrie pe linia precedentelor cărți cu valoare etnografică realizate de profesoara Doina Dobreanu, originară și domiciliată în localitatea Subcetate din județul Harghita: cartea – album „Cusături artistice din Subcetate-Mureş (judeţul Harghita)”, 2008, cartea-album „Țesături românești din zona Mureșului Superior (Secolul al XX-lea)”, 2010, cartea „Cântecul obârșiei”, 2011 și cartea „La noi, la Subcetate” (de Doina Dobreanu și Zorel Suciu), 2012. Aceste cărţi, ca și cea care urmează a fi tipărită în 2013 sunt scrise cu iubire pentru oamenii de ieri şi de azi, trăitori în comuna Subcetate şi în împrejurimi, pentru meşterii anonimi beneficiari ai unor tradiţii cu rădăcini în vremuri imemoriale. Sunt cărţi izvorâte dintr-o aplecare pasională nu numai spre cunoaşterea îndeletnicirilor şi a manifestărilor artistice ale comunităţii de care autoarea este legată prin obârşie şi prin comuniune existenţială, ci şi a folclorului, a obiceiurilor şi a tradiţiilor acesteia. „Acasă, la Subcetate, omul este de trei ori binecuvântat: o dată prin originile sale sfinte, o dată prin legătura organică cu apele mari și a treia oară prin legăturile cu formele ancestrale de cultură... Aici, înțelepciunea, truda, arta cusăturii, țesutul, cântecul dumnezeiește de frumos îngânat pruncilor seara au rămas rosturile omului. De la primul său volum, autoarea a intuit această filiație subtilă și s-a priceput să o pună de acord cu resorturile noastre spirituale. Într-o lume golită de sensuri, întoarcerea la noi înșine ne face mai liberi, mai fericiți și mai buni. Ne apropie atât mult de Dumnezeu!” (Conf. Univ. Dr. Doina Butiurcă)
    Autorii cărții-album „Subcetate. Un secol de istorie în imagini” își propun să concretizeze „prin imagini” ceea ce prin puterea cuvântului au reușit să scoată la lumină în cărțile precedente: informaţii despre modul lor de viaţă, de simţire, de exprimare, de manifestare ale locuitorilor comunei Subcetate. Cartea este realizată cu rigurozitatea cercetătorului, cu căldură sufletească şi cu oarecare nostalgie. A prezenta tinerilor de astăzi experienţe de viaţă fireşti, arhicunoscute pentru comunitățile rurale în ultimul secol este o încercare de a incita curiozitatea şi interesul pentru vechile meserii şi pentru rodul acestora, pentru mentalitatea unei colectivități privind rosturile vieții. Prin tipărirea cărții-album „Subcetate – Un secol de istorie în imagini” ne propunem în primul rând cunoașterea și transmiterea unor valori ale patrimoniului fotografic, reprezentând documente importante pentru istoria locală a secolului al XX-lea și pentru universul culturii tradiționale românești. În comuna Subcetate s-au format, trăind în simplitate, și modestie, în cultul muncii și al iubirii lui Dumnezeu, oameni de mare caracter, oameni care au înțeles cu înțelepciune rostul vieții și care au cunoscut fericirea, luând aminte din suferințe, învățând să-și fie aproape unii altora, să dăruiască și să primească iubirea. Ramurile unor familii vechi, cu rădăcinile înfipte în pământul din Subcetate, înmuguresc aici sau pretutindeni, purtând în ele seva pământului natal, dorul de acasă, amintirea celor dragi. Lumea comunității tradiționale din Subcetate, astăzi în amurgul ei, ni se înfățișează prin imaginile surprinse în fotografii, în ipostaze reprezentative pentru evoluția ei vreme de un secol, al XX-lea.
    Valoarea etnografică și istorică a fotografiilor este evidentă. Prezentul album completează în mod fericit informația monografică deja existentă privind comuna Subcetate, în vederea unei ample cercetări ulterioare. Așezate cronologic și tematic – familii, chipuri, port popular de sărbătoare, obiceiuri, ocupații, copilărie, școală, armată, război etc.– fotografiile recreează atmosfera comunei Subcetate de odinioară în contextul zonei Topliței. A transmite celor ce ne urmează din cunoștințele despre acest loc – leagăn al copilăriei înseamnă a-l fixa în nemurire. Subcetate este o așezare românească ca oricare alta, dar, pentru cei care au văzut prima oară lumina zilei aici, rămâne unică. Frumusețea acestui loc o percepem cu sufletul, căci numai așa se poate vedea cu adevărat ceea ce este invizibil pentru ochi. Este nu doar un loc frumos, ci și sacru, prin prezența în centrul comunei a unei impozante biserici, coloană între pământ și Cer.

 „Goga – chipul arestat al poetului”

„ (…) Oarecum în spiritul manifestării de la Cercul Militar din Miercurea-Ciuc a fost și lansarea albumului, avându-i ca autori pe profesorii Doinița și Vasile Dobrean, „Subcetate. Un secol de istorie în imagini”. Prin intermediul unor fotografii, obținute de la locuitorii din Subcetate, este reconstituită, complex, istoria acestei frumoase localități harghitene, sub o multitudine de fațete:familii, chipuri, obiceiuri, copilărie, școală, război, refugiu,sport, activitate culturală și multe altele. Albumul a fost editat prin eforturile Asociației culturaleDobreanu”, cu sprijinul Consiliului local Subcetate și a Consiliului Județean Harghita - cofinanțator al proiectului.” Ștefan Danciu

                       În „Informația Harghitei”, miercuri, 2 octombrie 2013, p.4

O carte - tezaur
În contextul socio-cultural actual, al societății în care trăim, tradiţiile încep să piardă tot mai mult teren; mai mult de atât, tot ce ţine de autenticitatea satelor - meşteşuguri, obiceiuri, muzică, port, dansuri - pare să fie ceva vechi şi îndepărtat și nu mai impresionează aproape deloc, locul obiceiurilor și tradițiilor ancestrale fiind luat de aspecte considerate a fi moderne: internet, manele, îmbrăcăminte, alte kitsch-uri.
Această realitate se întâlnește în toate satele româneşti care par neschimbate la o privire superficială, dar nu și pentru cei sensibilizaţi de viaţa de la sat. De-a lungul timpului, cei care s-au mutat dincolo au luat cu ei, pe rând, aproape fără să ne dăm seama, fărâme din universul lor spiritual şi de viaţă, dar atâta timp cât mai avem câţiva oameni de suflet şi pricepuţi prin sate este de datoria noastră să încercăm să transmitem aceste lucruri următoarelor generaţii.
Cu pricepere, cumpăneală, răbdare şi un mare timp de experienţă în dorinţa de a surprinde şi releva aspectele proprii ale satului românesc - ocupaţiile, obiceiurile legate de muncile din timpul anului, ceremonialul nunţii, ritualul înmormântării, dragostea sătenilor de viaţă, bucuria de a petrece împreună clipele de răgaz sau puţinele ore libere din zilele de sărbătoare, după o anumită lege nescrisă a repausului duminical, momente din viaţa şcolii -, doamna profesoară Doina Dobreanu, în colaborare cu fratele domniei sale, profesorul Vasile Dobreanu, au făcut posibilă realizarea cărții-album „SUBCETATE. UN SECOL DE ISTORIE ÎN IMAGINI”, carte născută din iubire profundă faţă de lumea satului, carte ale cărei imagini nu vor să se piardă în negura timpului, ci vor să renască şi să fie sădite în mintea şi în sufletul celor care o răsfoiesc.
Daniela Cotfas, bibliotecar la Liceul „Miron Cristea”

O carte care ne vede;apare sub egida Asociației Culturale„Dobreanu” din Subcetate, județul Harghita. Autorii:Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu. SUBCETATE. UN SECOLDEISTORIE ÎN IMAGINI. Cartea a apărut la Editura Cezara din Târgu-Mureș,în colecția „Perpetuum”, pe care de câțiva ani o îngrijesc la Târgu-Mureș.
Spuneam că această carte are ochi. În primul rând este o carte curată, deosebit de frumoasă. Toate cărțile semnate de profesorii Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu au o frumusețe aparte,o adâncime ideatică;sunt curate în pagină pentru că le este curat, le este important, le este reverberant sufletul. Acum localitatea Subcetate apare în ramă. Cu adevărat în ramă este icoana acestei localități reverberată în atâtea chipuri, în atâtea fizionomii, în atâtea evenimente, în atâtea împrejurări. Școala, armata, ocupațiile, vârstele – copii, tineri, miri, vârstnici -,nașterea, moartea; toate sunt cuprinse în albumul acesta.
Cartea este structurată pe mai multe capitole.
Capitolul I, „Începutul secolului al XX-lea. Anii 1900-1920”: familii, anii de război 1916-1919 cu o emoționantă scrisoare trimisă părinților de medicinistul Ioan Gafton, cu brevetele militare primite de plutonierul Dobrean Vasile din regimentul 82 de infanterie…
Capitolul II publică imagini din anii1920-1940.(…) Sunt deosebit de grăitoare imaginile acestea.
Capitolul III cuprinde imagini dintre anii 1940-1945 (…)
Capitolul IV: Anii 1945-1965. Sunt atât de diverse, atât de expresive imaginile, sunt calde. Albumul acesta are o căldură, are un abur al sufletului. Este o respirație sufletească. E aducerea-aminte. Dar este respectul pe care autorii îl adresează localității, oamenilor din Subcetate, din imprejurimi. O imagine deosebit de interesantă, de plină de semnificație este treieratul din Poiană, o fotografie din 1955, cu chipurile țăranilor,chipuri muncite, dar cu satisfacția primirii rodului.
Un alt capitol cuprinde anii 1965-2013, cu chipuri de școlari,preșcolari, elevi pe scenă în spectacole școlare, teatru de amatori, expoziție, imagini extracurriculare, din nou imagini privind botezul și nunta, jocuri populare, familii, revederi ale liceenilor, acele întâlniri tradiționale ale promoțiilor care se întâlnesc din ani în ani pe fluxul amintirilor.
Cred că fiecare locuitor din comuna Subcetate, județul Harghita mai are acum o fereastră,un loc unde se poate reculege, pentru că răsfoind paginile acestea te bucuri, reînvie un timp și te reculegi ca ființă umană. E nevoie de amintiri. Este o carte a amintirilor, este poza aceea cu patina vremii, o poză de pe perete, acum poza aceasta pe filă de carte, întregind valoarea unui loc și ducând vestea acestui loc. Cartea aceasta este document. Este manual, este școală: înveți din cartea aceasta.Te așezi pe pagina ei ca într-o bancă, asculți timpul, te întâlnești cu cei care au fost, cu cei care sunt și atât de frumos curge sub coperta ei eternitatea Mureșului!
 Dr. Valentin Marica, Senior Editor la Radio Târgu Mureș, în Emisiunea „Vitralii”, joi, 3 oct.2013

Prezentarea cărții la Biblioteca Municipală „George Sbârcea” din Toplița, în cadrul Zilelor „Miron Cristea” - 18 iulie 2013Expoziție-eveniment și Prezentarea cărții-album la Cercul Militar din Miercurea-Ciuc, în data de 26 septembrie 3013

 


Prezentarea cărții la Liceul din Subcetate, la 1 octombrie 2013


Un comentariu:

  1. Am primit astăzi coletul și vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut o mare bucurie!
    Fotografiile sunt absolut minunate și inestimabile ca valoare etnografică, mai ales că gruparea pe perioade istorice a fost foarte inspirată și de mult folos pentru cercetători.
    Ca de obicei, ați făcut o treabă excelentă, și nu pot decât, încă o dată, să mă bucur și să vă felicit! Rămân la parerea mea, că acolo unde se adaugă mult suflet peste nelipsita râvnă, se vede... În calitatea lucrului și-n frumusețea lui!
    Cu mult drag, Carmen Mihalache, MNȚR, București

    RăspundețiȘtergere