miercuri, 24 iunie 2015

24 iunie - ZIUA UNIVERSALĂ A IEI (2015)
 Colecția „Casa cu amintiri”

1. De la lume adunate...

Simbolul „coarnelor de berbec”
Limbajul semnelor cusute pe IE transmite mesaje care așteaptă să fie decriptate: coarnele de berbec, coloana, rombul, s-ul, x-ul, colții de lup, ochiul, rozeta… Unul dintre cele mai puternice semne-simbol îl constituie reprezentările „COARNELOR DE BERBEC”. Relicte al unei străvechi civilizații pastorale de la care am moștenit zeci de drumuri ale transhumanței, sute de variante ale Mioriței, precum și un calendar pastoral încă activ, compozițiile având la bază „coarnele de berbec” se pot constitui atât în simboluri erotice (cuplare, unire, unire pe veci), cât și în simbol al împlinirii familiei (copii, nepoți, strănepoți) sau al marilor confruntări (moarte, integrare în lumea strămoșilor). Așadar, în funcție de poziționarea „coarnelor de berbec”, putem afla dacă avem de-a face cu o IE de mireasă, dacă mirele a fost din alt sat, dacă IA a aparținut unei femei cu copii/nepoți sau dacă este o IE de „îngropăciune”. Femeile își împletesc părul sub forma „coarnelor de berbec” iar bărbații incizează aceste semne protectoare pe porți, grinzi, rama ferestrelor, pridvor, piese de mobilier și unelte.
Geometrizate în diferite feluri, „coarnele de berbec” reprezintă același simbol totemic, ce are puterea de a duce mai departe neamul și de a-l apăra.
Despre toate aceste lucruri, cu maximă expertiză în domeniu, vorbește antropologul Cristian Istrătescu Târgoviște în cărțile sale „SIMBOLISTICĂ, ORNAMENT, RITUAL în spațiul carpatic românesc” și „CREDINȚA VALAHĂ în spațiul balcano - carpatic românesc”, ambele apărute la Ed. Brumar din Timișoara.

Redăm în câteva imagini  reprezentarea motivului Coarnelor de berbec pe cămășile din SUBCETATE:

 1942
 2006

2. La întâlnirea de 10 ani, la Liceul din Subcetate

3. Proiectul „Meleagul copilăriei”, la Liceul din Subcetate


4. La Biserica din satul Filpea
5. „Rămas bun, Doamna Învățătoare!”- 

Serbare la Liceul Subcetate, 17 iunie 2015

6.  În zi de sărbătoare


 7. Serbări școlare 
 
Henri Matisse, „La blouse roumaine” 
(reproducere - pictură pe sticlă)