duminică, 14 decembrie 2014

La mulți ani, VALENTIN MARICA!


VALENTIN MARICA -  
Cetățean de onoare al culturii române 

Moto:
„…mi-am zgâriat
stăruitor
în scoarța unui arbor – numele –
cu slove mici, stângace și subțiri.
Azi am văzut din întâmplare
cum slovele-au crescut din cale-afară – uriașe.”
Lucian Blaga, Cresc amintirile

Căutând printre amintiri, îmi dau seama că îl cunosc pe domnul Valentin Marica de multă vreme, și în ipostaze diferite: student la litere, soț, tată, fiu, scriitor, realizator de emisiuni radio, reporter, editor de carte, prieten.
 Il cunosc pe domnul Valentin Marica din vremea când își „zgâria stăruitor în scoarța unui arbor – numele – cu slove mici, stângace și subțiri”. Era în anul 1970, când, student la Facultatea de Filologie a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj, obținea Premiul I la Simpozionul Național de Folclor, pentru cercetarea Lioara - un obicei din ciclul primăverii; în același an, studentul–poet debuta cu versuri în revista Cronica din Iași, prezentat fiind de poetul Mihai Ursachi.
Astăzi, când domnia sa este la vârsta de 65 de ani, văd „cum slovele (-i) au crescut din cale-afară de uriașe”. Mă refer la opera sa scrisă – poezie, proză, eseistică, jurnal literar, interviuri literare, studii de istorie literară  -, dar și la mulțimea benzilor magnetice care au înregistrat vocea reporterului radio transmisă în eter în timpul miilor de emisiuni realizate de-a lungul anilor la postul de Radio Târgu-Mureș, învitându-ne pe noi, cititorii sau ascultătorii, să trăim stări de spirit în toate nuanțele bucuriei.
La vârsta elanurilor tinereții din perioada studenției, era un tânăr exuberant și vesel, stăpân pe sine, demn, curajos, cu fața și privirea luminate de bucuria și mulțumirea de a face ceea ce-i place: de a se pasiona de cunoașterea prin studiu și cercetare, de a descifra tainele gândirii și ale logosului.
L-am cunoscut mai îndeaproape apoi, ca prieten și soț al Emiliei Dobreanu, colegă și prietenă cu mine la Liceul din Subcetate, apoi la Filologia din Cluj, ea fiindu-mi model, îndemn și sfetnic în alegerea drumului ce aveam să-l urmez la finele liceului, spre Alma Mater Napocensis.
Doamna Emilia Marica este un om cu un caracter frumos, este inteligentă, cu suflet nobil, cu multiple calități, cunoștințe și deprinderi practice; este soție și mamă iubitoare, dar și profesoară de excepție. Faptul că domnul Valentin Marica s-a realizat plenar și multilateral se datorează, măcar în parte, și omului puternic, statornic și jertfelnic din dreapta sa, soția Emilia, un om al cărui crez de viață mărturisit a fost următorul: „Muncă, credinţă, fidelitate, dragoste, perseverenţă, visare – cuvinte pe care le-aş traduce poetic, din nou, prin versurile lui Lucian Blaga: «În spinii de-aci arată-te, Doamne, să ştiu ce aştepţi de la mine», deoarece numai «Din muguri amari înfloresc potire grele de nectar».” [1]
Colegi de facultate, apoi profesori de limba și literatura română la Târgu Mureș, au publicat împreună culegerea „Exerciții gramaticale structurale”, prezentată la Simpozionul Național de Limba Română, prezidat de acad. Ion Coteanu, București, 1975.

L-am cunoscut pe domnul Valentin Marica în ipostaza de fiu al părinților din Zoreni, doar citindu-i poeziile volumului „Absida pentru ziua a treia. Poemele Zoreniului”. Citez câteva versuri din poezia dedicată părinților, „Scrisoare târzie”
E iarăși seară când vă pipăi urma
În țărna drumului; și drumu-i pustiu…
Prima literă am scris-o acolo…
Nu la masă, ci pe un sac de grâu…
(…)
Sunteți frumoși în cioareci și-n ie.
Atât de neted vă e în seară pasul.
Iertați-mi rătăcirea și uitarea…!
Vă strig, acum,… dar amuțește glasul.”
Mai ales, l-am cunoscut ca fiu al părinților Emiliei, din Subcetate. Prezența lor și a copiilor lor, Cosmin și Codruța, în casa părintească din satul nostru, situat pe Valea Mureșului Superior, aducea lumină, pace, liniște, mângâiere, zâmbete de fericire, multă iubire. Ce vremuri minunate, de vis, de poveste!
I-am cunoscut pe Emilia și Valentin în ipostază de părinți. Petrecându-și crâpeie de vacanțe la Zoreni și Subcetate, împreună cu părinții lor, nepoții învățau să se bucure de armonia și iubirea familială, ca și de miracolul naturii în fiecare anotimp, să-și respecte rădăcinile.


 Cezara-Codruța Marica s-a născut la Târgu-Mureș, în ziua de 3 martie 1979. Un mărțișor al bucuriei și speranței pentru părinții și fratele ei, Emilian-Cosmin.(…) Prin ea se întrupase un destin de excepție. Prematur și brutal frânt la nadir…” [2]
Și, dintrodată, locul bucuriei și al speranței… a fost luat de suferință, tristețe, jale, neliniște, lacrimi… și de zbuciumul unei întrebări fără răspuns: De ce?
Fundaţia Culturală Cezara cu seriile de carte „Prima verba”, „Perpetuum”, „Via lucis”, Editura Cezara, Cenaclul Cezara, Centrul de Zi Cezara, Diplomele Cezara, Aşezământul Cultural Cezara și… atâtea poezii… În toate reverberează neuitarea Cezarei-Codruța.
 „Ninge peste umerii Lerului-Ler,
ninge în palma-mi –
coajă de măr.
Ninge la masa unde vii şi stai...,
visul aleargă-n tropot de cai,
grâul dospeşte  peste rochia ta,
sufletul e pomul din rai.
Ninge pe râul Lerului-Ler,
ninge pe prag, pe gând,
rochia ta e colind.
Îmi deschide pumnul,
a se încălzi,
în noaptea ce-i zi,
în ziua în care lin înfloreşti,
cu văzduhul în braţe,
cu Viflheem la fereşti.
Râul creşte, lacrimi scad
sub fiecare frunză de brad...
În lumânările, vlăstare,
pleoapa ochiului  şi rochia ta
sunt cărare.” (Fragment din poemul „Rochia de apă”)
La Platoneşti va fi Aşezământul Cultural „Cezara”, îmi spunea Emilia. „Platoneştiul, locul naşterii mamei mele, gura de rai care mi-a aureolat copilaria şi prima tinereţe, devenit o vreme rana în spaţiu prin dispariţia bunicilor, redevine pentru mine, pentru noi, acelaşi tărâm vrăjit care ne aşază între pământ şi cer, făcându-ne fraţi cu nesfârşitul. Atât de puternică a fost chemarea lui, încât Dumnezeu ne-a ajutat să reînsufleţim pragul casei şi Duhul locului. Căci: Coboară-n lut părinţii rând pe rând, în timp ce-n noi mai cresc grădinile...
Aici va fi Aşezământul Cultural «Cezara». Locul e vegheat de o masivă cruce sculptată în stejar de meşterii care au ridicat Mănăstirea Bârsana, pe motivul cununii de spini din Golgota Mântuitorului. Aici va fi ridicat Monumentul Candorii, unicat în lume, întru pomenirea tuturor celor care au plecat în veşnicie la vârsta copilăriei sau în floarea tinereţii. Este un proiect amplu, cu multe detalii, cu încurajări morale din partea celor care i-au înţeles în nota adevarului rosturile. Când un gând are frumuseţe, nobleţe şi sinceritate, nu se va opri, dimpotrivă, îşi va înmulţi ramurile de trăinicie şi surâs.” [3]

Valentin și Emilia Marica sunt amândoi făclii care se mistuie pe altarul culturii româneşti, răspândind în jur, prin magia cuvântului și prin faptă, lumină, bucurie, frumuseţe şi încredere.
În ipostaza de scriitor, l-am întâlnit pe domnul Valentin Marica cu ocazia diverselor reuniuni/ manifestări culturale, dar mai ales citindu-i creațiile, cărțile pe care mi le-a dăruit cu mărinimie și bucurie, fiecare fiind însoțită de o dedicație și un gând: „Vecernii” – „… acest colind… reverberat în urarea de „La mulți ani!...”(3 ian. 1999), „Metanii” – … cu „încrederea autorului în «raiul cuvântului…»” (3 ian. 1999), „Laguna umbrei” – „… aceste caligrafii ale neliniștitoarelor întrebări și privirea mirată a cuvântului; mai cred, pentru ca să înțeleg…” (19 sept. 1999), „Absidă pentru ziua a treia (Poemele Zoreniului)” – „… aceste «țesături» de cer din reîntoarcerea mea la fiorul dintâi…” (25 ian. 2011) etc.I-am citit poeziile cu nerăbdare și curiozitate, cu bucuria că le-am pătruns fiorul, înțelegând, prea devreme, și eu, ca și ei, Valentin și Emilia Marica, versul eminescian: „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată”…
Poezia lui Valentin Marica „este o radiografie a suferinței, o confesiune amară, a resemnării și asumării fatalității”. Tonalitatea elegiacă a poeziilor, impusă de obsedanta temă a morții este explicabilă. Prin trăirea autentică și stăpânirea cuvintelor, recunoaștem în poezia lui Valentin Marica eleganța intelectuală a lui Lucian Blaga.
„Dorul de moarte eminescian” este punctul pornire și al unor studii ample, între care și Thanatosul ca ipostază a tragicului în literatura română, teza de doctorat a autorului. Valentin Marica propune în cartea sa, „Studii de istorie literară”, într-un stil sobru, elegant, subtil, rafinat, riguros academic, noi interpretări, încercând să se caute și să se regăsească pe sine.
Îl cunosc, de foarte mulți ani, pe domnul Valentin Marica în ipostaza de realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul Teritorial de Radio Târgu-Mureș, în prezent, senior-editor.
Domnul Valentin Marica a semnalat în emisiunea pe care o realizează, „Vitralii” – ferestre mereu deschise spre cultură - fiecare apariție editorială despre Subcetate… Cu câtă bucurie! I-am simțit-o în vibrația glasului și în căldura vorbelor, de fiecare dată. Am recunoscut aceeași bucurie nedisimulată, molipsitoare, cu care prezintă orice act de cultură, emoția reporterului, „vânător de inefabil” el-însuși, intervievând oameni de seamă, de a le surprinde, provocându-i, sclipiri de gând și trăire profundă – prilej de sărbătoare a minții și a sufletului.
I-am citit cartea „Vânători de inefabil[4] care adună între copertele sale interviuri literare înregistrate pentru emisiunile de radio, carte mărturie pentru prezent și posteritate, care păstrează în acest fel imaginea scrisă a gândurilor rostite și înregistrate cândva, aflate acum în fonoteca de aur a radioului Târgu-Mureș. Sunt interviuri de înaltă ținută intelectuală, de emoționantă vibrație sufletească, realizate cu profesionalism, cu respect și iubire pentru cultura românească. Sunt interviuri care ni-l arată de fiecare dată pe Valentin Marica în multipla sa ipostază: de reporter, poet, om de cultură, Om – spirit pătrunzător, curios, efervescent, dornic să surprindă esența, inefabilul, miracolul vieții, sclipirea gândului, emoția, să transmită bucuria trăită prin cultură, credință, cunoaștere, creație, iubire, îndemnându-și cu încredere, speranță și optimism ascultătorii, la fiecare final de emisiune. „Nu vă temeți! Îndrăzniți!” 
Și am îndrăznit și noi… Îi mulțumim pentru încurajări, pentru atenția acordată și aprecierile făcute în emisiunile de radio, și nu numai, cărților noastre trimise de la Subcetate, despre Subcetate.[5]
Întrebându-l despre realizările familiei Valentin și Emilia Marica și despre profesiunea lor de credință, domnul Valentin Marica a răspuns în felul următor: „Când Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon şi l-a întrebat ce doreşte, Solomon nu a cerut slavă, bogăţii, moarte vrăşmaşilor sau o viaţă lungă, ci înţelepciune şi pricepere. Într-un timp şovăitor şi lânced, al ruginirii cuvintelor şi sufletelor, aş vrea ca slava şi bogăţia mea, a noastră, a familiei, să fie puţină înţelepciune şi puţină picepere; pentru ca Fundaţia Culturală Cezara, Editura Cezara, Centrul de Studii Literare Grigore Vieru, Cenaclul Cezara, Festivalul de Poezie Religioasă Credo, Concursurile Nationale de Creativitate Artistică, Jocul de-a ziua cea bună şi Vreme trece, vreme vine, Maratonul Poeziei, Concursul Interjudeţean de Literatură Amândoi, în aburul pâinii, Concursul Naţional de Interpretare Critică a Textelor Eminesciene, Festivalul Fanteziei, Centrul de Zi Cezara, proiectele Mâini care vorbesc, Aripi de Ingeri, Senior al Targu-Mureşului, Tărâm de iubire, Cuvântul, seriile de carte Prima verba, Via lucis, Perpetuum, Exemplarium, Diplomele Cezara pentru înalte valori umane şi profesionale să-şi ducă mesajul spre zilele ce vin, pentru a nu fi atât de mare întunericul în spirit.” [6].
Astăzi, când domnul Valentin Marica este doctor în filologie și științele comunicării, recunoscut scriitor, poet și publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Uniunii Scriitorilor din România, se vorbește despre personalitatea acestui om de  cultură de o distincție intelectuală aparte doar la modul superlativ: „figură singulară și discretă (…) cu un discurs poetic limpede, migălos șlefuit, cu mare economie de mijloace” (Cornel Moraru), „poet delicat și erudit” (Titis Vâjeu), „poet de structură orfică” (Iulian Boldea) etc.


Ca semn de prețuire, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș i-a acordat titlul de „Cetățean de onoare al poeziei”. Având în vedere activitatea sa multidimensională, demnitatea și prestanța sa intelectuală, cu ocazia sărbătoririi a 65 de ani, domnul Valentin Marica ar merita pe deplin titlul de Cetățean de onoare al culturii române.
Felicitări sincere, urări de sănătate, Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvânteze casa și familia, prieteni buni și statornici, putere de muncă și creație mulți ani și, așa cum vă doriți, asemenea înțeleptului Solomon, înțelepciunea și priceperea de a continua minunatele proiecte care „să-şi ducă mesajul spre zilele ce vin, pentru a nu fi atât de mare întunericul în spirit”!
La mulți, buni și fericiți ani!
                           Cu prețuire și respect, profesor Doina Dobreanu

Publicat în „Vatra Veche”, nr. 12 (număr omagial, „Valentin Marica”), 2014

BIBLIOGRFIE:

Almanah RadioTârgu-Mureș - 40, Redactor Valentin Marica, Târgu-Mureș, 1998
Centrul de Studii Literare „Grigore Vieru” Târgu Mureș, Grigore Vieru – Dimensiuni critice (I), Editura „Cezara Codruța Marica”, Seria de carte Exemplarium îngrijită de Valentin Marica, 2010
Dobreanu, Doina și Dobreanu, Vasile, La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate, ed.și prefață Valentin Marica, Editura „Cezara Codruța Marica”, Seria „Via lucis”, Târgu-Mureș, 2013
Marica, Valentin, Absida pentru ziua a treia. Poemele Zoreniului, Editura Dacia XXI, 2011
Marica, Valentin, Ceasornic de lut, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009
Marica, Valentin, Conjugarea verdelui, Editura Nico, 2010
Marica, Valentin, În apa duhului. Jurnal de reporter în Țara Sfântă, Editura Nico, 2008
Marica, Valentin, Laguna Umbrei, Fundația Culturală „Cezara Codruța Maica”, Editura Cezara, 1999
Marica, Valentin, Metanii, Fundația Culturală „Cezara Codruța Maica”, Editura Cezara, 1997
Marica, Valentin, Vânători deinefabil. Interviuri literare, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009
Marica, Valentin, Vecernii (În căutarea cuvântului)- exerciții poetice, Fundația Culturală „Cezara Codruța Maica”, Editura Cezara, 1998
Vă las în loc surâsul – ultimul caiet școlar al Cezarei-Codruța Marica, Editura Brăduț, Târgu-Mureș, 1996


[1] Emilia Marica, în Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu, „La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate”, ed.și prefață Valentin Marica, Editura „Cezara Codruța Marica”, Seria „Via lucis”, Târgu-Mureș, 2013, p. 125
[2] „Zbor frânt…”, în „Vă las în loc surâsul – ultimul caiet școlar al Cezarei-Codruța Marica”, Editura Brăduț, Târgu-Mureș, 1996, p.5; 7
[3] Emilia Marica, în Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu, „La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate”, ed.și prefață Valentin Marica, Editura „Cezara Codruța Marica”, Seria „Via lucis”, Târgu-Mureș, 2013, p. 124-125
[4] Valentin Marica, Vânători deinefabil. Interviuri literare, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009
[5] În prefața cărții „La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate”, domnul Marica scria: „Demersul publicistic de faţă îi readuce, cu dragoste, bun-simţ, nobleţe şi inteligenţă, pe bunii trăitori ai obârşiilor şi permanenţelor din binecuvântata parte nordică a Depresiunii Giurgeului, Subcetate, reverberând din Sangidava, în gestul sublim şi pur al mărturisirilor – al spovedaniilor, vindecând «setea de mântuire» – aidoma celui al ridicării fărâmei de pâine descris de Monahul de la Rohia. Doina Dobreanu şi Vasile Dobreanu, care, cu har, i-au dedicat localităţii Subcetate mai multe «cântece ale obârşiei», de la istorie şi civilizaţie rurală, la etnografie, datini, folclor literar, particularităţi lingvistice, credinţe arhaice, ritualuri şi simboluri, invocă, din nou, aducerea-aminte, întru a argumenta şi perpetua rodnicia timpului, creşterea lui, în vechea aşezare din zona Topliţei Române.” – Valentin Marica, „Cuvânt înainte”, în Doina Dobreanu și Vasile Dobreanu, „La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate”, ed.și prefață Valentin Marica, Editura „Cezara Codruța Marica”, Seria „Via lucis”, Târgu-Mureș, 2013, p. 5
[6] Marica Valentin, în op. cit., p 125

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu