vineri, 21 aprilie 2017

Itinerar polonez: Cracovia – Wieliczka – Auschwitz - Varşovia – Torun – Gdansk –

1980, iulie. Călătoria în Polonia am făcut-o cu trenul, împreună cu un grup de turişti din judeţul Harghita. De la Vama Siret, din nordul Bucovinei, după un popas de o noapte petrecut în vama sovietică pentru schimbarea garniturii de tren, ne-am continuat călătoria până la Cernăuţi, de unde un alt tren ne-a dus la Cracovia. Popasul de trei ore din Cernăuţi ne-a permis, într-o zi de duminică dimineaţa, să ne plimbăm în zona gării. Am căutat să cumpărăm un ceai sau o cafea caldă, dar, într-o cofetărie sărăcăcioasă, singurul local deschis la acea oră matinală, nu am găsit decât un compot de prune uscate care se servea cu câte o clătită. Şi pentru asemenea trufandale se stătea binişor la coadă. M-au impresionat în gară, îmbrăcate în portul tradiţional, asemănător cu cel din zona Topliţei, şi încălţate cu sandale de cauciuc, două bucovinence vorbind româneşte. Aş fi vrut să intru în vorbă cu ele, dar mi-am pierdut curajul.
 În Vama Siret, lucrătorii feroviari vorbeau tot româneşte. I-am întrebat dacă sunt români. Au negat, fără să mă privească, precizând că doar părinţii lor fuseseră români…

Oraşul Cracovia este considerat unul dintre cele mai vechi din Europa. În secolul al X-lea, Cracovia era deja un renumit centru comercial. Pe aici treceau drumul sării şi al chihlimbarului.
În anul 1000, regele Boreslav I cel Viteaz înfiinţează aici o episcopie şi construieşte pe colina Wawel prima catedrală. Cracovia devine capitala Poloniei în vremea lui Cazimir I (1038-1058) şi va rămâne până în 1079. În secolele al XIV-lea şi al XV-lea, în plină epocă renascentistă, Cracovia devine un oraş înfloritor. În 1364, regele Cazimir al III-lea cel Mare fondează Universitatea Cracoviei, a Iagelonilor, una din cele mai vechi din lume. În timpul şederii noastre la Cracovia am poposit în cartierul studenţesc. În vremea celor din urmă Iageloni, Sigismund I şi Sigismund al II-lea, se reconstruieşte, în stil renascentist, reşedinţa regală amplasată pe colina Wawel. Cu toate că în secolul al XVII-lea capitala se mută la Varşovia, Cracovia dăinuie de-a lungul secolelor ca un vechi oraş universitar cu venerabile tradiţii, un oraş bogat în monumente şi opere de artă.
Barbacanul şi Poarta Sfântul Florian – una din cele şapte porţi ale oraşului, construită în 1307 – fac parte din edificiul medieval de apărare a oraşului. De la Poarta Sfântul Florian pornea aşa-numita cale regală care, trecând prin centrul oraşului, ducea la Castelul Regal de pe colina Wawal, situată la 25 m înălţime faţă de râul Vistula. Se spune că pe această colină s-ar fi aflat şi reşedinţa Prinţului Krakus, întemeietorul legendar al oraşului…
Actuala catedrală situată pe colina Wawel, construită în stil goti și terminată în 1364, împodobită cu numeroase opere de artă, cuprinzând şi vestigii ale precedentelor două catedrale, a fost biserică mitropolitană destinată încoronării regilor şi înmormântării acestora. Aici se găseşte şi cripta funerară în care se află mormintele unor oameni însemnaţi ai Poloniei, între care şi ale celor doi mari poeţi polonezi: Adam Mickiewicz şi Julius Slovacki.
Wawel, fosta reşedinţă regală, este un castel-muzeu. Adăposteşte bogate colecţii de opere de artă expuse în sălile sale: mobilă în stil gotic, renascentist, baroc şi rococo, colecţii de obiecte de ceramică şi tablouri, covoare de Arras executate în atelierele flamande etc. Reconstruită spre sfârşitul sec. al XVI-lea, cu elemente de baroc, reşedinţa regală păstrează şi urme ale precedentelor arhitecturi gotice (sala comorii) şi renascentiste.
Ca orice turist dornic să cunoască cât mai mult, ne-am oprit în Piaţa Mare a Târgului, numită Rynek, una din cele mai mari din Europa medievală. În centrul ei se află munumentul dedicat lui Mickiewicz, Vechea Hală de Postav şi vestigii din sec. al XIV-lea ale Primăriei oraşului: Donjonul. Vechea hală a reprezentat, începând din secolul al XIII-lea, centrul tradiţional de comerţ. Hala a fost reconstruită în secolul al XIX-lea. Astăzi, parterul este destinat comerţului, iar primul etaj adăposteşte galeria de pictură a Muzeului Naţional, cuprinzând operele artiştilor polonezi din secolul al XVIII-lea – al XX-lea.
Wieliczka. Am vizitat Muzeul minei de sare de la Wieliczka, o mină cu tradiţii vechi de un mileniu, situat la numai 12 km de Cracovia. Salina există de 700 de ani şi are o mărime incredibilă: aproape 300 km de coridoare răspândite pe cele 9 orizonturi principale şi câteva zeci de interorizonturi. Orizontul I este situat la adâncimea de 64 m, iar al nouălea la 324 m.
Traseul turistic se află în partea superioară a zăcământului, unde sarea este sub forma unor bulgări enormi. Peşterile sunt scobituri în uriaşul bulgăre. Reţin câteva dintre cele mai interesante peşteri: Peştera lui Nicolae Copernic, Peştera marii legende, Peştera arsă, Peştera lui Cazimir cel Mare, Peştera de nisip, Peştera piticilor, Peştera vistiernicului, Peştera Vistula, Peştera Warsawa, Lacul Weimar, Ansamblul de peşteri Maria Tereza.
Nicolae Copernic a vizitat mina la sfârşitul sec. al XV-lea, când studia la Academia din Cracovia. Peştera lui Nicolae Copernic datează din sec. al XVII-lea, iar monumentul lui Copernic, înalt de 4,5 m şi sculptat în sare, este aşezat aici din anul 1973, când s-au împlinit 500 de ani de la naşterea marelui astronom.
În 1790 salina a fost vizitată de Johann Wolfgang Goethe, care făcea parte din alaiul principelui din Weimar. În amintirea acestei vizite, peşterii i s-a atribuit numele oraşului în care marele poet german şi-a trăit marea parte din viaţă, Weimar.
Există în muzeu câteva peşteri amenajate sub forma unor capele: Capela Sfântului Anton, Capela Sfintei cruci,  Capela Reginei Kinga. În acest oraş subteran, cea mai frumoasă privelişte ne-o oferă Capela reginei Kinga: este o biserică din sare, iluminată de cinci candelabre mari din cristal de sare, care se află la 100 m adâncime; are 54 m lungime, 17 m lăţime şi 12 m înălţime. S-au scos de aici 20000 tone de sare. Această galerie subterană provine din sec. al XVII-lea, dar ea a fost transformată în biserică în 1896. Ne atrag atenţia cele şapte basoreliefuri de pe pereţii capelei, în special Cina cea de taină după Leonardo da Vinci.
Există în peşteră, la nivelul cinci, inaccesibil vizitatorilor, şi un sanatoriu pentru bolnavii de boli respiratorii.
Vizităm la 24 iulie 1980 Auschwitz. Este cel mai sinistru lagăr nazist de exterminare. Aici şi la Birkenau, situat la numai 3 km de Auschwitz, au pierit aproape 3 milioane de oameni din cei 10 milioane care şi-au găsit sfârşitul în lagărele hitleriste. Pe frontispiciul lagărului de la Auschwitz este scris: Arbeit macht frei - Munca aduce libertatea. În realitate, sistemul lagărelor de muncă era sistemul exterminării individuale sau în masă, prin boli şi inaniţie, prin experienţe scelerate. Am vizitat muzeul amenajat în fostul lagăr de exterminare de la Auschwitz cu strângere de inimă, înfioraţi şi uluiţi de atrocităţile care au fost comise acolo în anii celui de-al doilea război mondial. Imaginile care s-au derulat în faţa ochilor ne produc sentimente de stupefacţie, de oroare, de durere şi de revoltă. Şi mă refer la barăcile în care locuiau prizonierii în condiţii inumane, insuportabile, la camera de gazare, crematoriul, mormanele de obiecte confiscate - ochelari, proteze, valize cu numele posesorilor -, părul tăiat al celor asfixiaţi în camerele de gazare, ţesăturile din păr uman…
Florile noastre cu tricolorul românesc sunt un modest gest de a omagia memoria celor care au murit în acest loc. La zidul morţii, unde au fost împuşcaţi peste 20000 de prizonieri, pământul este impregnat de sângele acestora…

Varşovia. Capitală a Poloniei începând din secolul al XVII-lea, Varşovia a fost în bună parte bombardată în timpul celui de-al doilea război mondial. În prezent, este un oraş frumos, cu arhitectură modernă. Polonezii nu uită atrocităţile acestui război şi îşi venerează eroii. Pretutindeni vedem plăcuţe comemorative şi monumente, toate împodobite acum, în ajunul sărbătorii lor naţionale, cu jerbe de flori cu panglici în culorile drapelului naţional, alb şi roşu.
Unul dintre cele mai preţioase monumente ale culturii artistice ale Poloniei este ansamblul istoric al Palatului de la Wilanow, reşedinţă regală, loc de petrecere a timpului liber şi de linişte, situată nu departe de capitală, ctitorie a regelui Ioan al III-lea Sobieski. Palatul de la Wilanow, în formă de monumentală potcoavă dreptunghiulară compusă dintr-un corp central, cu galerii, turnuri şi aripi laterale, reprezintă tipul caracteristic al reşedinţei de ţară de tip baroc specifică secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Interioarele palatului au o înaltă valoare istorică şi artistică prin decorul bine conservat al pereţilor şi al tavanelor, prin mobilierul bogat, prin numeroasele opere de artă, amintiri istorice, picturi, obiecte de ceramică, aurărie, argintărie etc.
Vizităm la Varşovia muzeul de istorie şi etnografie, apoi, ne bucurăm de şansa audierii unui concert cu bucăţi muzicale din opera lui Frédéric Chopin, în minunatul parc care poartă numele compozitorului polonez. Aflăm că în fiecare zi de duminică, la prânz, localnicii melomani şi turiştii ca noi au posibilitatea să participe la un concert în aer liber, organizat în vecinătatea statuii compozitorului din acest parc, înconjurată de un covor de flori albe şi roşii.

Torun. Situat pe râul Vistula, oraşul Torun a fost fondat în anul 1228 de Cavalerii teutoni. În epoca medievală, oraşul a devenit un important centru comercial.
Cu toate că istoria sa a fost zbuciumată, oraşul acesta conservă cel mai important ansamblu de construcţii gotice al Poloniei, înscris pe lista Patrimoniului mondial cultural şi natural al UNESCO. Este vorba despre părţi din vechile metereze ale oraşului din secolele al XIII-lea – al XIV-lea, ruinele unei fortăreţe a ordinului Cavalerilor Teutoni și Primăria oraşului. Fondată în secolul al XIV-lea şi reconstruită în stilul Renaşterii olandeze târzii, Primăria oraşului este o monumentală construcţie gotică pătrată, cu curte interioară şi cu o arhitectură originală: cele patru turnuri reprezintă cele patru anotimpuri şi cele trei sute şaizeci şi cinci de ferestre reprezintă zilele anului. Primăria adăposteşte astăzi un muzeu istoric, colecţii de pictură, sculptură şi artizanat.
Oraşul are trei minunate biserici gotice: Biserica Sfintei Fecioare, cu zidurile foarte înalte, Biserica Sfântul Iacob, postcistersiană, cu o arhitectură rară şi Biserica Sfântul Ioan, din secolele al XIII-lea al XV-lea, restaurată la mijlocul sec. al XVIII-lea. Aceasta este biserica în care a fost botezat Copernic. Partea veche a oraşului Torun impresionează prin arhitectura gotică a monumentelor şi clădirilor construite din cărămidă roşie.
Numeroase case din vechiul oraş Torun sunt declarate monumente istorice, atrag atenţia şi fascinează vizitatorii. Între acestea este şi casa cu numărul 17 în care s-a născut Nicolae Copernic, de pe strada cu acelaşi nume, casa Mariei Sklodovska, cea care, împreună cu soţul ei, Pierre Curie, a descoperit radiumul.Admirăm statuia savantului Nicolae Copernic, născut la Torun în 1475, şi citim pe ea următoarea inscripţie: Nicolaus Copernicus Torinensis, Terrae motor, Solis Coelique stator - Nicolas Copernic, din Torun, a pus Pământul în mişcare, a oprit Soarele şi Cerul. Tradiţiile lui Copernic sunt perpetuate astăzi prin Universitatea care îi poartă numele, cu Facultatea de Astronomie de mare renume.
Gdansk, numit de prusaci Dantzing, este cel mai mare port al Poloniei, situat la vărsarea Vistulei în Marea Baltică. Atacat de Germania nazistă în septembrie 1939, oraşul a fost  distrus fără milă. Cicatricele sunt încă vizibile în ciuda unei reconstrucţii minuţioase.
Străbatem cu emoţie centrul oraşului vechi, impresionaţi de grija cu care polonezii l-au reconstruit. Parcurgem Calea Regală, imaginându-ne fastul de altădată cu care erau întâmpinaţi regii Poloniei când vizitau oraşul, trecem pe sub arcul Porţii Înalte (brama wyzynna) şi al Porţii Aurite (zloto brama). Cea din urmă este de fapt un arc de triumf ornat cu opt statui reprezentând Pacea, Libertatea, Bogăţia, Gloria, Înţelepciunea, Mila, Dreptatea şi Concordia.
Vechea Primărie, mărturia unei perioade faste, când oraşul era unul din oraşele cele mai influente din lume din punct de vedere economic, este astăzi transformată în muzeu de istorie şi artă.

Gdynia. Avem extraordinara surpriză de a participa la un concert de orgă încununat cu Ave Maria, în Catedrala Oliwa, construită în secolele al XIII-lea – al XIV-lea şi restaurată în secolul al XVIII-lea. Orga realizată în stil rococo între anii 1763 şi 1788 ne impresionează nu doar prin aspect, ci şi prin renumele ei: a fost instrumentul cel mai impozant din Europa în acea vreme şi a rămas în atenţia muzicienilor de renume din lumea întreagă deoarece concertele se realizează în cele mai bune condiţii posibile.
Ne deplasăm cu autocarul până la Sopot, spre a vedea scena în aer liber unde se desfăşoară anual un celebru festival de muzică uşoară. Verificăm rezonanţa sălii, unii imaginându-ne pentru câteva clipe interpreţi, alţii, spectatori…
Turistul care poposeşte la Gdansk este atras deopotrivă de chihlimbarul specific regiunii Mării Baltice, o răşină fosilizată a unei varietăţi de pin care astăzi nu mai există. Fiecare piatră şlefuită de chihlimbar, conservând insecte şi plante, dezvăluie preţioase informaţii, secrete ale vieţii preistorice de acum 40 milioane de ani.
Şederea noastră la Gdansk s-a încheiat cu o plimbare pe mare, timp de o oră, cu vaporaşul. Plăcerii de a pluti pe mare i s-a adăugat aceea de a admira din larg oraşul – port la Marea Baltică şi întinderea nesfârşită a apei mişcătoare ce se uneşte cu cerul la orizontul îndepărtat …


 Text: Doina Dobreanu
Imagini de pe internet


 Fragmente din Surâsul amintirilor, 2011, pp. 224-231

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu